For leverandører

For leverandører

Innkjøpsavdelingen i Carstore jobber for konsernovergripende innkjøp og innkjøp av tilbehør, utstyr, tjenester og indirekte materialer for å oppnå best mulig betingelser og være en interessant samarbeidspartner for våre leverandører. Alle innkjøpsaktiviteter er basert på objektivitet, forretningsetikk og konkurranse. I våre innkjøp skal vi ta hensyn til kvalitet, miljø, økonomi og leverandørens vilje og evne til å opprettholde et høyt servicenivå.
Vårt mål er å bruke felles leverandører så mye som mulig og unngå lokale forretningsavtaler. Samarbeid med alle avdelinger i konsernet er sentralt for at dette skal lykkes.

Forretningspartnere

Når vi har å gjøre med forretningspartnere, streber vi etter å være den beste samarbeidspartneren for våre leverandører, agenter og distributører. Carstore vurderer og velger forretningspartnere på bakgrunn av objektive faktorer som produktivitet, kvalitet, leveringsevne, pris og pålitelighet, samt deres engasjement for utvikling og miljø- og bærekraftsarbeid.

Forretningsintegritet

I vår virksomhet er vårt rykte en svært verdifull ressurs, og vi har høye standarder for vår forretnings- og personlige etikk. Vi følger våre interne retningslinjer og alle gjeldende lover og forskrifter.

Vi tolererer ikke bestikkelser, korrupsjon eller annen lignende oppførsel.
Vi støtter og streber etter rettferdig konkurranse. Derfor avstår vi fra å gå i diskusjoner eller inngå avtaler med konkurrenter om prissetting, markedsdeling eller andre lignende aktiviteter.
Forretningsgaver eller representasjon tilbys eller mottas kun i samsvar med lover og forskrifter og forretningspraksis. Vi aksepterer ikke gjestfrihet eller gaver fra noen som Carstore har, eller kan ha, et forretningsforhold med hvis det er utenfor normal representasjon.

Generelle krav til godkjenning av kontraktsleverandør

Alle leverandører vurderes opp mot generelle krav, d.v.s. at de overholder lover og regler og som minimum skal oppfylle kravene som er oppført i vår leverandørevaluering. Kravene omfatter bl.a. at leverandøren skal være sertifisert mot ISO 9001 & ISO 14001.

Leverandørene vurderes også ut fra generelle krav som geografisk dekning og distribusjonsmuligheter, mulighet for administrativ og teknisk støtte, opplæring og utvikling, Kvalitets- og miljøpolitikk samt aktivt fokus på produktivitet og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Bærekraft og miljø

Carstore skal om mulig bestrebe seg på å skaffe produkter som er miljømessig og rettferdig merket. Miljøkrav skal veies inn og håndteres som ett krav blant flere. Kravene skal være klart definert og angis i kravspesifikasjonen eller i forespørselen. Ved innkjøp skal vi som ett av flere kvalitetskrav vurdere bærekraft-, miljø- og arbeidsmiljøaspekter.

Våre godkjente leverandører må arbeide for at deres produkter og tjenester:

  • Er ikke skadelig for forbrukere eller brukere.
  • Kan gjenbrukes eller er biologisk nedbrytbare.
  • I løpet av sin levetid er basert på nøysomhet når det gjelder råvarer, vann og energi.
  • Minst mulig skader ozonlaget, øker drivhuseffekten eller bidrar til forsuring av jord og vann.

Du kan lese mer om vårt felles arbeid med bærekraft i vår kvalitets- og miljøpolicy.

Faktureringsinformasjon

Når du som leverandør fakturerer oss, husk at vi er en gruppe hvor det er viktig at fakturaen går til rett selskap. Carstore er en del av Hedin Bil Group. For mer informasjon kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss eller direkte til Hedin Bils økonomiavdeling via leverantorsreskontran@hedinbil.se.