Whistleblower

Varsling av kritikkverdige forhold

Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde et åpent forretningsklima med høye etiske standarder. Vår varslingstjeneste tilbyr en plattform man kan rapportere mistanke om kritikkverdige forhold som påvirker enkeltindivider, vår organisasjon, samfunnet eller miljøet. Varslingstjenesten gjør det mindre sannsynlig at det skjer kritikkverdige forhold, og viser vår forpliktelse til å opptre på en rettferdig måte.

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med:

 • lover og regler
 • skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
 • etiske normer som det er bred tilslutning til samfunnet

Eksempler på kritikkverdige forhold:

 • fare for liv eller helse
 • fare for klima eller miljø
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • uforsvarlig arbeidsmiljø
 • brudd på personopplysningssikkerheten

For mer informasjon om kritikkverdige forhold, se Arbeidstilsynets sider:
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/hva-er-varsling-om-kritikkverdige-forhold/

Du spiller en avgjørende rolle ved å belyse eventuelle bekymringer angående kritikkverdige forhold. Fremlegging av bevis ikke er et krav, det er derfor viktig at alle varslinger gjøres i god tro.

Du kan melde inn saker anonymt via varslingstjenesten vår, som administreres av en ekstern leverandør, WhistleB.

Varsle her: https://report.whistleb.com/no/hedinautomotiveas

Varslingstjenesten gjelder for alle de norske selskapene i Hedin Mobility Group:

 • Bavaria Norge AS
 • Hedin Automotive AS
 • Carstore AS
 • Porsche Center Stavanger AS
 • Porsche Center Son AS
 • GS Bildeler AS
 • BNC Nordic Distribution AS
 • MABI Mobility AS
 • Hedin IT AS

WhistleB sikrer varslerens anonymitet. Tjenesten er atskilt fra organisasjonens IT-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data som kan identifisere en person som sender en melding. Meldinger er kryptert og kan bare dekrypteres av utpekte personer. WhistleB kan ikke dekryptere og lese meldinger.